2006 Rob de Louw, Eindhoven. All rights reserved.
Eindhovens Dagblad 14 juli 1958
Met dank aan Lenie Windhorst voor het beschikbaar stellen van dit krantenartikel.

In Eindhoven
is het nu:
Afscheidsfeest Dhr. Vriens
Met dank aan Corrie Drost voor het beschikbaar stellen van de foto's.

Met dank aan Corrie Drost voor het beschikbaar stellen van de foto's.

DE KRABBEDAM
Openbare MULO
Eindhoven