In Eindhoven
is het nu:
DE KRABBEDAM
Openbare MULO
Eindhoven