Ed van Tuijl schrijft o.a....

Ook voor mij is een vergeten wereld opnieuw opengegaan. Want nu ik de foto van de ingang van het schoolplein zie, herinner ik me ook weer dat de linkse kant een openbare waterplaats danwel pisbak was, waar de waaghalzen een sigaretje rookten. Maar die rook kringelde dan uit het gat aan de onderkant het schoolplein op en vanaf de schoolingang, waar Vriens altijd op z'n post stond, zag hij dat dan meteen en was de roker de sigaar.

ED van TUIJL's KRONIEK

evt@hetkontakt.nl
Vanuit Nieuw Guinea ben ik in Eindhoven terecht gekomen. De Krabbedans was voor mij ook een prettige ervaring.

B.v. de eerste kennismaking met de heer Vriens: Hij stelde mij de vraag of wij in Nieuw Guinea ook in bomen woonden. Je moet weten dat wij in die tijd zowat de eerste Indische Nederlanders waren, dus weet hij veel of ik wel of niet uit de rimboe kwam. Mijn zwager, bij wie ik inwoonde, en die mij op de school inschreef, vertelde hem dat wij toch wel geciviliseerd waren. Thuis gekomen werd dit verhaal aan het thuisfront verteld.

Bij de Bata schoenfabrieken was ik werkzaam op het rubberlaboratorium. Na deze periode ben ik, na een opleiding als hofmeester, werkzaam bij de koopvaardij. Dit was een fijne tijd. Heel veel van de wereld gezien en op een van deze reizen heb ik mjn vrouw Ieren kennen en wij zijn nu reeds 43 jaar getrouwd.

De reizen duurden wel lang; zes maanden op zee en dan maar tien dagen thuis. Als ik thuis kwam wilde mijn oudste zoon niets van mj hebben. Met heel veel liefde heb ik hem toch aan mij kunnen binden. Ik heb na de geboorte van mijn zoon nog een jaar gevaren en heb daarna de koopvaardij, om die reden, bewust vaarwel gezegd.

Na een periode van zes maanden verplicht thuis zijn raakte mjn spaarcenten zowat op.

Bij het Bouwfonds Nederlandsche Gemeenten te Eindhoven ben ik toen aangenomen op de afdeling hypotheken. Op deze afdeling ben ik tot aan de VUT werkzaam geweest.

Ik heb helaas op 11 oktober reeds andere verplichtingen.

Ik heb de oproep van deze reunie recentelijk in de krant gelezen en heb toen direct wat foto's bij elkaar gezocht.
Ik zou zeggen een heel fijne dag voor jullie allemaal en indien er eventueel interesse is voor ons voetbalelftal, het cliché van de foto is in mijn bezit 1955/1956, mijn adres en telefoonnummer bevinden zich hier onder.
De groeten van Alex Jager.

Alex Jager
Levensloop van Alex Jager
In Eindhoven
is het nu:
DE KRABBEDAM
Openbare MULO
Eindhoven