Peter de Louw vertelde o.a....

Ik heb nog een anekdote uit mijn eerste Krabbedamjaren:
Zoals bekend, was de bijnaam van Juffr. Niks "de Kip". Zo werd ze weliswaar door iedereen genoemd, maar uiteraard niet aangesproken.
Naast de Mulo zat in mijn tijd nog nog een lagere school, en die hadden vanzelfsprekend op hele andere tijden hun pauzes.
Zo kon het gebeuren dat op een mooie zomerdag, de ramen stronden open, een meisje van die lagere school ons raam voorbijliep terwijl wij franse les kregen van Juff Niks. Al langs het raam lopende riep zij tot grote hilatiteit van alle leerlingen in de klas: "Tok...toktok....tok...toktok".
Feest natuurlijk voor de leerlingen, maar Juffr. Niks werd vuurrood en was echt niet vrolijk.
Boos liep ze de klas uit naar buiten, haalde dat meisje naar binnen en zette haar voor straf vr in de klas.......
Wat een gegniffel..............

Ik bleef dat jaar zitten in de 1ste klas van de Mulo en dt bewuste meisje ging van de lagere school naar de 1ste van de Mulo.
Zo kon ik, als klasgenoot, meemaken dat die twee het uiteindelijk toch hel erg goed met elkaar konden vinden.
Peter de Louw's KRONIEK
In Eindhoven
is het nu:
DE KRABBEDAM
Openbare MULO
Eindhoven