Jan Camps schrijft o.a....

Ik bewaar goede herinneringen aan de Krabbedam. Mijn middelbare school-loopbaan begon op de Alloysius ULO, maar dat ging niet zo goed. Niet veel doen, klieren en tenslotte vertrekken. Kostschool was het alternatief. Gelukkig is dat niet doorgegaan omdat mijnheer Vriens van de Krabbedam het wel met mij zag zitten.

Een probleem was echter dat het een openbare ULO was en  ze bij mij thuis orthodox R.K. waren. Gesprekken met kapelaan Kuipers brachten de oplossing, hij zou mij godsdienstles geven en per slot was ik ook misdienaar, dus het kerkelijk aspect zat wel goed. Het was voor mij heel appart met meisjes in een klas te zitten. Ik heb de Krabbedam vanaf het begin als een bevrijding ervaren en dus is het allemaal goed gegaan.

Ik denk nog dikwijls aan mevr. Niks die frans gaf en door ons 'de kip' werd genoemd. Verder is mijnheer van Rooij in mijn geheugen gegrift. Achteraf besef je pas wat een hel die moet hebben doorstaan als wij steeds de kleppen van de kastjes lieten vallen!
Hij zei dan steeds met een sarcastische stem: " Dank u, da's goed voor m'n kop". Hij had chronische hoofdpijn. Die man heeft geleden.

Mijnheer van Eupen vond ik persoonlijk niet zo'n aardige man. Ik zal nooit vergeten dat ik voor straf een engels gedicht van buiten moest leren: " The Well of Saint Queen". Ik moest het opzeggen een dag na de bruiloft van een van mijn broers.

Mijnheer Groenen besteedde altijd veel aandacht aan de dames in de klas.

En 'last but not least', mijnheer Clabbers. Deze leerkracht heeft ontzettend zijn best gedaan om wis- en natuurkunde in onze grijze breien te pompen. Stond er een stelling op het bord, werd die door een natte spons van achter uit de klas weggepoetst. Het was een aparte man die met zijn Berini-brommer naar school kwam. Steevast had hij een sigarenpeuk in zijn mond en het stukje sigaar hing op een blauwe bult op zijn onderlip.

Het lijkt me helemaal prachtig om iedereen, als we nog in leven zijn, te ontmoeten.
De Krabbedam en speciaal mijnheer Jan  Vriens hebben veel bijgedragen aan mijn vorming.
Allemaal een goed leven toegewenst en tot ziens.

Jan Camps' KRONIEK

In Eindhoven
is het nu:
DE KRABBEDAM
Openbare MULO
Eindhoven