Schoolreisje La Gileppe  (1959)
Met dank aan
Claartje Zwarenstein
voor het beschikbaar
stellen van deze foto.
1. 
2.    Sjannie van Aarle
3.    Jopie Wilderbeek
4.    Wim Bartelings
5.    Greet Zoethout

6.
7.    Jane Jansen
8.    Ria Konijnenberg
9.    Claartje Zwarenstein
10.   Lydia Stieglis
11.    Marijke Heukels
12.    Hans Rosenberg
13.
14.    Monica Büsgen
15.
16.
Kun jij nog ontbrekende namen invullen, klik dan hier .
In Eindhoven
is het nu:
DE KRABBEDAM
Openbare MULO
Eindhoven
V036
V036