Feestje bij Claartje Zwarenstein
1.    Lilian Kuiper
2.    Rosemarie Voncken
3.    Corjan Dammer
4.    Henny van Gent
5.    Marianne Plas
6.    Toos Teunis
7.    Eke de Leeuw

In Eindhoven
is het nu:
R037
R037
DE KRABBEDAM
Openbare MULO
Eindhoven
Met dank aan Lilian Kuiper voor het beschikbaar stellen van deze foto.