1962
Pieter Berkhof
In Eindhoven
is het nu:
R035
R035

DE KRABBEDAM
Openbare MULO
Eindhoven
Met dank aan Pieter Berkhof voor het beschikbaar stellen van deze foto.