In de tweede klas...
Frans Pieper
In Eindhoven
is het nu:
R034
R034

DE KRABBEDAM
Openbare MULO
Eindhoven
Met dank aan Frans Pieper voor het beschikbaar stellen van deze foto.