Feestje bij Claartje Zwarenstein
1.
2.    Chris Rietveld
3.    Petra Seulijn
4.
5.
6.    Lydia Stieglis
7.    Claartje Zwarenstein

In Eindhoven
is het nu:
R031
R031
DE KRABBEDAM
Openbare MULO
Eindhoven
Met dank aan Corrie Ivits voor het beschikbaar stellen van deze foto.