Klas x (1962)
Eerste rij

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

In Eindhoven
is het nu:
K045
K045
Tweede rij

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Derde rij

1.
2.
3.
4.
5.
6.

DE KRABBEDAM
Openbare MULO
Eindhoven
Vierde rij

1.
2.
3.
4.  Emile Gijselhart
5.
Vijfde rij

1.
2.  Dhr. Groenen
3.
4.
5.
6.
Met dank aan Saskia Gijselhart
voor het beschikbaar stellen van deze foto.